دانشگاه آزاد اسلامي
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد (رسول اکرم (ص))
 
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات یزد
سامانه آموزش
 
 
  
 
 
جمعه 10 بهمن 1393
راهنماي استفاده از سامانه ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان
  فرم ها و پيوستهاي ثبت نام   مراحل ثبت نام ورودی جدید
  اطلاعیه شهریه   جدول زمانبندی ثبت نام
سایت ثبت نام دانشجویان واحد ????
h4
 rahnama1              
 arzeshyabi1              
bazrasi              
ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید (امام علی (ع))